תוצאות חיפוש במאגר מאגר זוחלים
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-20 מתוך 20
  שם עברי שם מדעי שם אנגלי פעולות  
           
  1
אפעה Echis coloratus Palestine Saw-scaled Viper  
  2
אפעה Echis coloratus Palestine Saw-scaled Viper  
  3
ארבע קו מובהק Psammophis schokari Schokari Sand Racer  
  4
זעמן אוכפים Coluber rogersi Roger's Racer  
  5
זעמן דק Coluber rhodorhachis Whip snake ,Cliff racer, Wa...  
  6
זעמן יפהפה Coluber elegantissimus Elegant Racer  
  7
זעמן סיני Coluber sinai Sinai Racer  
  8
חנק משריץ Eryx jaculus Spotted Sand-Boa, Javelin S...  
  9
מטבעון מדברי Spalerosophis diadema Diadem Snake  
  10
נחש-חולות חר... Lytorhynchus diadema Leafnose Snake Crowned, Dia...  
  11
נימון דק Leptotyphlops macrorhynchus Beaked Blind Snake, Worm Snake  
  12
פתן שחור Walterinnesia aegyptia Black Desert Cobra  
  13
פתן שחור Walterinnesia aegyptia Black Desert Cobra  
  14
צפעון שחור Atractaspis engaddensis Black Mole Viper  
  15
צפעון שחור (... Atractaspis engaddensis Black Mole Viper  
  16
שחור ראש שלווני Rhynchocalamus melanocephalus Palestine Kukri Snake  
  17
שלון אזורים Eirenis coronelloides Sinai Dwarf Racer  
  18
שפיפון הנגב Pseudocerastes persicus Perisan Horned Viper  
  19
שפיפון הנגב Pseudocerastes persicus Perisan Horned Viper  
  20
תלום קשקשים ... Malpolon moilensis False Kobra, Hooded Malpolo...