תוצאות חיפוש במאגר בולי הנגב
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-50 מתוך 71
  שם הבול נושא יום הופעת הבול (תאריך עברי) ערך נקוב: פעולות  
                   
  1
11 הנקודות בנגב הסטוריה, התיישבות 25/6/1996 ח' בתמוז תשנ"ו 1.05 שקלים חדשים  
  2
אברהם אבינו הסטוריה, אישים, חגים ומועדים 23/9/1997 כ"א באלול תשנ"ז 1.10 שקלים חדשים  
  3
אנרגיה מקומות ואתרים 17/3/1981 י"א באדר ב' תשמ"א 4.2 שקל  
  4
בדווים התיישבות 13/2/1990 י"ח בשבט תש"ן 1.50 ש"ח  
  5
בול אדריכלות ישראל הסטוריה, התיישבות 4/3/1975 כ"א באדר תשל"ה 1.3 לירות ישראליות  
  6
בול דוד בן-גוריון הסטוריה, אישים, מקומות ואתרים 5/11/1974 כ' בחשוון תשל"ה 1.3 לירות ישראליות  
  7
בול דוד בן-גוריון הסטוריה, אישים, מקומות ואתרים 5/11/1974 כ' בחשוון תשל"ה 0.25 לירות ישראליות  
  8
בול הנגב בעלי חיים, נופים 26/12/1950 י"ז בטבת תשי"א 500 פרוטות  
  9
בול יום העצמאות העשרים ושניים צמחים, חגים ומועדים, טבע ושמירת טבע 6/5/1970 ל' ניסן תש"ל 0.15 לירות ישראליות  
  10
בול יום העצמאות הרביעי (תשי"ב) הסטוריה, חגים ומועדים, התיישבות 29/4/1952 ז' באייר תשי"ב 30 פרוטות  
  11
בול ישובי הספר התיישבות 17/2/1976 ט"ז באדר א' תשל"ו 1.5 לירות ישראליות  
  12
בול כיבוש השממה התיישבות 22/9/1953 י"ג בתשרי תשי"ד 200 פרוטות  
  13
בול שמורות הטבע בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 27/12/1967 כ"ה בכסלו תשכ"ח 0.60 לירות ישראליות  
  14
בולי דואר אוויר – ציפורי ישראל בעלי חיים 19/6/1963 כ"ז בסיון תשכ"ג 0.45 לירות ישראליות  
  15
בולי דואר אוויר – ציפורי ישראל בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 13/2/1963 י"ט בשבט תשכ"ג 0.55 לירות ישראליות  
  16
בולי דואר אויר הסטוריה, נופים 6/4/1954 ג' בניסן תשי"ד 150 פרוטה  
  17
בולי יעור צמחים, חגים ומועדים 26/12/1961 י"ט בטבת תשכ"ב 0.25 לירה ישראלית  
  18
בולי מצדה הסטוריה, מקומות ואתרים 3/2/1965 י"א באדר א' תשכ"ה 1.00 לירות ישראליות  
  19
בולי מצדה הסטוריה, מקומות ואתרים 3/2/1965 יט' באדר א' תשכ"ה 0.36 לירות ישראליות  
  20
בולי שמורות הטבע בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 16/2/1971 כ"א בשבט תשל"א 0.03 לירות ישראליות  
  21
בולי שמורות הטבע בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 16/2/1971 כ"א בשבט תשל"א 0.03לירות ישראליות  
  22
בולי שמורות טבע צמחים, טבע ושמירת טבע 21/1/1970 י"ד בשבט תש"ל 0.02 לירות ישראליות  
  23
דואר אוויר ציפורי ישראל בעלי חיים 25/4/1963 א' באייר תשכ"ג 0.05 לירות ישראליות  
  24
דואר אויר – ציפורי ישראל בעלי חיים 25/4/1963 א' באייר תשכ"ג 0.28 לירות ישראליות  
  25
דורסי לילה בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 24/2/1987 כ"ה בשבט תשמ"ז 0.3 שקלים חדשים  
  26
דורסי לילה בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 24/2/1978 כ"ה בשבט תשמ"ז 0.5 שקלים חדשים  
  27
דורסי לילה בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 24/2/1978 כ"ה בשבט תשמ"ז 80 אגורות  
  28
דורסים בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 5/2/1985 י"ד בשבט תשמ"ה 200 שקל  
  29
דורסים בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 5/2/1985 י"ד בשבט תשמ"ה 300 שקל  
  30
דורסים בתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 5/2/1985 י"ד בשבט תשמ"ה 500 שקל  
  31
דורסים מהתנ"ך בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 5/2/1985 י"ד בשבט תשמ"ה 100 שקל  
  32
התישבות בחבל הבשור מקומות ואתרים, התיישבות 15/3/1984 י"א באדר ב' תשמ"ד 12 שקל  
  33
התישבות בערבה מקומות ואתרים, התיישבות 15/3/1984 י"א באדר ב' תשמ"ד 17 שקל  
  34
התפלת מים הסטוריה, התיישבות 13/2/1979 ט"ז בשבט תשל"ט 2.4 לירות ישראליות  
  35
חצוצרן המדבר בעלי חיים, טבע ושמירת טבע 7/6/1995 ט' בסיון התשנ"ה 1.00 שקלים חדשים  
  36
יום הזכרון 1986 הסטוריה, מקומות ואתרים 4/5/1986 כ"ה בניסן התשמ"ו 20 אגורות  
  37
יום העצמאות השבעה-עשר חגים ומועדים, התיישבות 27/4/1965 כ"ה בניסן תשכ"ה 0.37 לירות ישראליות  
  38
יום העצמאות השלושה עשר צמחים, חגים ומועדים 18/4/1961 ב' באייר תשכ"א 0.12 לירה ישראלית  
  39
מוזאון ישראל הסטוריה, בעלי חיים, מקומות ואתרים 26/10/1966 י"ב חשוון תשכ"ז 0.15 לירות ישראליות  
  40
מועדים לשמחה תשכ"ג בעלי חיים, חגים ומועדים 9/5/1962 ז' באלול תשכ"ב 0.28 לירות ישראליות  
  41
מועדים לשמחה תש"ך הסטוריה, צמחים, חגים ומועדים 9/9/1959 י' באלול תשי"ט 350 פרוטות  
  42
מועדים לשמחה תש"ך הסטוריה, צמחים, חגים ומועדים 9/9/1959 י' באלול תשי"ט 200 פרוטות  
  43
מועדים לשמחה תשי"ט הסטוריה, צמחים, חגים ומועדים 27/8/1958 י"א באלול תשי"ח 50 פרוטות  
  44
מועדים לשמחה תשי"ט הסטוריה, צמחים, חגים ומועדים 27/8/1958 י"א באלול תשי"ח 160 פרוטות  
  45
מועדים לשמחה תשכ"ג בעלי חיים, חגים ומועדים 5/9/1962 ז' באלול תשכ"ב 0.43 לירה ישראלית  
  46
מלחמת העצמאות תש"ה – תש"ט – דגל הדיו באילת הסטוריה, מקומות ואתרים, חגים ומועדים 17/2/1998 כ"ז בשבט התשנ"ח 1.15 שקלים חדשים  
  47
מנוף הארץ צמחים, נופים 25/10/1971 ו' בחשוון תשל"ב 0.15 לירות ישראליות  
  48
מנוף הארץ מקומות ואתרים, התיישבות, נופים 4/1/1972 י"ז בטבת תשל"ב 0.7 לירות ישראליות  
  49
מנוף הארץ בעלי חיים, מקומות ואתרים, טבע ושמירת טבע, נופים 7/11/1972 א' בכסלו תשל"ג 0.03 לירות ישראליות  
  50
מנוף הארץ מקומות ואתרים, טבע ושמירת טבע, נופים 7/11/1972 א' בכסלו תשל"ג 0.3 לירות ישראליות