מנוף הארץ
שם הבול  מנוף הארץ
נושא  בעלי חיים
מקומות ואתרים
טבע ושמירת טבע
נופים
יום הופעת הבול  7/11/1972
(תאריך עברי)  א' בכסלו תשל"ג
בתמונה:  מדבר יהודה - ויעל
כיתוב:  מדבר יהודה - ישראל
השובל:  מנוף הארץ יפרח
ערך נקוב:  0.03 לירות ישראליות
 
הסבר:  מדבר יהודה הוא מדבר מקומי (מדבר "צל גשם") הנוצר כאשר גושי העננים גולשים מהרי יהודה במורד מצוק ההעתקים ובירידתם הם מתחממים ומתיבשים – כך שמעט מאוד גשם אכן יורד במדבר הזה.
גבולותיו: מורדות הרי יהודה במערב, ים המלח במזרח, ואדי עוג'א בצפון ונחל חימר המפריד בינו ובין הנגב בדרום. התופעה הבולטת ביותר בתבליט של המדבר הזה היא העירוץ הצפוף. השטח מנוקז על ידי מערכת ערוצים ונחלים הצפופה ביותר בארץ ישראל. לשם השוואה נבוא ונאמר שבמדבר יהודה מנקז כל נחל בממוצע שטח של כ- 180 קמ"ר בעוד שבצד המערבי מנקז כל נחל כ- 2,000 קמ"ר בממוצע. העירוץ הצפוף הזה נגרם בגלל השפוע החזק של מצוק ההעתקים ובשל העובדה שרוב סלעיו של מדבר יהודה הם סלעים קירטוניים הנחרצים בקלות יחסית כך שנוצרים הרבה ערוצים.
מבחינה גאולוגית מדבר יהודה הוא קער (סינקלינה) מאורך כאשר בבסיס נמצאים הסלעים הקשים ואילו סלעי הקירטון מופיעים בחלקו העליון של החתך הגאולוגי. האקלים יבש מאוד ובעוד ובצפון המדבר יורדים כ- 200 מ"מ גשם בממוצע הרי שבדרומו יורדים רק כ- 50 מ"מ. הטמפרטורות גבוהות מאוד ביום ונמוכות בלילה. הקרינה חזקה, מספר הימים המעוננים – נמוך מאוד. הלחות היחסית ביום אף היא נמוכה בעוד שברוב לילות השנה מופיע טל על הסלעים.
הקרקע רדודה מאוד ודלה ובדרך כלל היא תוצר של התפוררות הסלע. בגלל אופי הקרקע ואופי האקלים יש מעט צומח באופו יחסי והוא מרוכז רובו ככולו בערוצי הוואדיות, במעיינות ובמלחות. הופעת נאות המדבר (וביחוד נאת עין-גדי) יוצרת סביבה מיוחדת במינה ובה בעלי חיים וצמחים נדירים האופיניים לאזורים הטרופיים-לחים. בשאר חלקי המדבר מופיעה בעיקר צמחיה מדברית טיפוסית ומלווים אותה בעלי חיים המסוגלים להסתדר בתנאים הקשים הללו.
העתקת קישור