התישבות בחבל הבשור
שם הבול  התישבות בחבל הבשור
נושא  מקומות ואתרים
התיישבות
יום הופעת הבול  15/3/1984
(תאריך עברי)  י"א באדר ב' תשמ"ד
בתמונה:  ישוב וערוגות צמחים
כיתוב:  התישבות בחבל הבשור
השובל:  לא כתוב
ערך נקוב:  12 שקל
מעצב הבול:  נעמי ומאיר אשל
 
הסבר:  חבל הבשור משתרע בדרום עמק החוף של ישראל. גבולותיו של החבל: בצפון – קו פרשת המים, בין אגן הניקוז של נחל שקמה ואגן הניקוז של נחל הבשור. קו החופף פחות או יותר את תוואי הכביש עזה – בית הגדי – בית קמה. במזרח – קו הגובה 200 מ' מעל פני הים (קו החופף פחות או יותר את תוואי הכביש בית קמה – אשל הנשיא. מכאן פונה הקו הזה לדרום מערב עד שהוא מגיע לחולות שליד חורבות חלוצה).
בדרום – גוש חולות חלוצה – מחלוצה עד כרם שלום. במערב – הגבול הבינלאומי עם עזה.
לשטח התחום בגבולות הללו יש שני מאפיינים עיקריים: 1) רובו מישור המכוסה בחולות ובקרקעות לס. 2) האקלים שחון למחצה ובו תנודות קיצוניות בין השנים מבחינת כמויות הגשמים ושאר התנאים האקלימיים. שני התנאים הללו הכתיבו את ההתישבות האנושית באזור לאורך כל התקופות ורק בתקופה המודרנית (עם פתוח טכנולוגיות השקיה ועיבוד) אפשר לומר שההתישבות לא הוכתבה על ידי התנאים הסביבתיים הללו.
העתקת קישור