בול הנגב
שם הבול  בול הנגב
נושא  בעלי חיים
נופים
יום הופעת הבול  26/12/1950
(תאריך עברי)  י"ז בטבת תשי"א
בתמונה:  גמלים וצינור מים במדבר.
כיתוב:  "כי נתתי במדבר מים"
השובל:  מפת הנגב
ערך נקוב:  500 פרוטות
הערה:  בול נדיר ביותר.
 
הסבר:  בראשית ימי המדינה היה הנגב אזור מדברי לא מוכר. קברניטי המדינה הבינו שהנגב מהוה את עתודת השטח של מדינת ישראל ולכן ניסו בכל הזדמנות לציין את חשיבותו. כבר בשנת 1950 הוציאה המדינה בול המוקדש לנגב כאשר הציור בו מסמל את הצחיחות והיובש ומצד שני את הסכוי הגדול שלו כאשר יפתרו בעיות המים.
העתקת קישור