מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף המפמ"רים

‏1 דצמבר, 2003
‏ו' כסלו, תשס"ד
לכבוד

המורים ללשונות במערכת החינוך בישראל


שלום רב,


הנדון: ארגון הקריאה בישראל


לאחר היוועצות בין כל המפמ"רים ללשונות במערכת החינוך החלטנו לארגן מחדש את ארגון הקריאה בישראל.
מטרת הארגון לקדם את הוראת מיומנויות הלשון בכל השפות הנלמדות בארץ ולבנות במה לדיונים פדגוגים בנושא הקריאה והאוריינות.
החברות בארגון הקריאה בישראל היא זכותו של כל מורה לשפות ואיננה כרוכה בתשלום.
מורים אשר יגלו עניין בפעילות הבינלאומית בתחום הקריאה והאוריינות יוכלו לפנות אל אגף המפמ"רים במזכירות הפדגוגית לקבלת פרטים וטפסים.
המדובר בשפות הבאות:
• עברית וערבית כשפות אם וכשפה רשמית שניה.
• אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, אמהרית וכל השפות המשניות האחרות.

בברכה,
שלמה אלון
מנהל אגף המפמ"רים
אנא מלאו את הפרטים הבאים ושלחו בדואר האלקטרוני: efratdav@int.gov.il
או בדואר: משרד החינוך בירושלים, רח' דבורה הנביאה 2,
91911

שם המורה:_____________________________________

מוסד ההוראה: ________________________________

שפה ההוראה: _________________________________

כתובת דואר אלקטרוני: ____________________________________

כתובת: ________________________________________________

הערות _________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________