slideshow_content
magal_pic_top
content

אודות המכינה

מכינת הנגב - חזון ודרך

 

מכינת הנגב הוקמה בשנת 2002, כמכינה קדם צבאית יהודית-חילונית, המוקדשת למנהיגות חברתית בכלל ובנגב בפרט. 

המכינה מעודדת את חניכיה לקחת אחריות בכל מקום אליו יגיעו - בצבא ובחברה - לגלות מנהיגות ולהוביל תהליכים של יוזמה ועשייה.

בוגרי מכינת הנגב ינהיגו בחברה הישראלית וינחילו במשפחה, בקהילה ובמדינה את ערכי חברת המופת: שיויון, רדיפת השלום והצדק, קיימות, ערבות הדדית, יהדות פלורליסטית ומתחדשת, צניעות ugbuv, חתירה למצוינות וטוהר המידות.

 

מטרות העל של המכינה

 

 1. חיזוק זהות יהודית-חילונית-ריבונית כבסיס למנהיגות.

 2. גיבוש השקפת עולם מורכבת שבמרכזה ערכים הומניסטיים כבסיס לעשייה למען הכלל.

 3. חיזוק תפישה דמוקרטית ככלי מרכזי לחיים.

 4. הכשרה ופיתוח מיומנויות של הובלה ומנהיגות.

 5. הכנה להתמודדות עם אתגרי השירות הצבאי ועידוד לשירות משמעותי, פיקוד ולהדרכה.

 6. בוגרים השבים לנגב בונים בו את ביתם ושותפים בעיצוב עתידו.

 

השיטה

 

 • צוות איכותי, בוגר ובעל ניסיון עשיר

 • תוכנית לימודים עשירה.

 • מיומנויות יסוד וניהול עצמי ברמה גבוהה.

 • חיי קבוצה.

 • עשיה תורמת.

 • שטח וטיולים.

 • הכנה לצה"ל ולחיים.