slideshow_content
magal_pic_top
content

אודות קו הזינוק

מג"ל - קו הזינוק, נוצרה מתוך שותפות מופלאה בין עמותת קו הזינוק (ע"ר) למרכז המנהיגות ע"ש מיכאל גל במדרשת שדה בוקר ופועלת החל משנת 2005 באזור הנגב.

 

מג"ל קו הזינוק, פועלת לצמצום פערים ואי שיוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית על ידי איתור, טיפוח והכשרת עתודת מנהיגות מקומית בקרב בני נוער מפריפריה גאוגרפית, חברתית וכלכלית. עתודת מנהיגות המבוססת על יושרה, ראיה ארוכת טווח, ואחריות חברתית ולאומית רחבה. אנו בוחרים מדי שנה מבין מאות מועמדים קבוצה בת 25 משתתפים, אותם אנו מלווים למשך 10 שנים, מגיל 15 ועד גיל 25 בתהליך אישי וקבוצתי.

 

התכנית כוללת התבוננות אישית וזיהוי היכולות ונקודות החוזק של כל משתתף, הקניית כלים רבים ומגוונים לאפקטיביות והצלחה אישית רכישת מיומנויות ויצירת הזדמנויות לעשייה חברתית משמעותית.

אנו שמים דגש על פיתוח ראיה ביקורתית ומטען ערכי המעודד ללקיחת אחריות חברתית תוך טיפוח תחושת המחוייבות של אותם בני נוער לקהילתם ולישוביהם, בתקווה שימשיכו להנהיג להוביל לשינוי בנגב.

 

במהלך השתתפותם בתכנית יוזמים בני ובנות הנוער מיזמים חברתיים יוצאי דופן בקהילותיהם מחוץ למסגרת התכנית, מובילים בני נוער אחרים בעזרת הכלים שרכשו בתהליכים חינוכיים ומתנדבים במסגרות שונות.

כיום ישנם כ 100 משתתפים ממרחב הנגב הלוקחים חלק בתוכנית מג"ל - קו הזינוק. משתתפי התוכנית מגיעים מרקעים שונים ומגוונים, מישוביים עירוניים וכפריים, בדואים, דתיים, חילונים, עולים מחבר העמים, ובני העדה האתיופית ועוד.