H I P - Hebrew Immersion Program

 

בית הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר

מארח את תלמידי בית ספר הרצל / רמה, בדנוור

(קולורדו, ארצות הברית)

17.12.2007-27.1.2008

 

 


תלמידי בית הספר הרצל / רמה מגיעים לנגב בעקבות השותפות הקיימת בין רמת הנגב לקולרדו וישהו במדרשת שדה בוקר כששה שבועות. זהו פרויקט ייחודי שבו לא רק לומדים עברית או מטיילים בארץ, אלא משתלבים בחיים מלאים של קהילה. המדרשה והמועצה רואות חשיבות גדולה בהצלחה של הפרויקט ומפנות אליו מאמצים רבים.

 

המטרה המרכזית של הפרויקט היא לתגבר את לימודי העברית של התלמידים  ולאפשר להם להגיע להישגים גבוהים בתחום השפה העברית במהלך שהותם כאן.

האורחים מדנוור מצטרפים לשכבה י' בבית הספר התיכון לחינוך סביבתי. הם יתגוררו בפנימיות של התיכון. תכנית הפעילויות שהוכנה עבורם תואמת את הפעילויות ואת סדר היום של תלמידי שכבה י': בשעות הבוקר הם ילמדו בעיקר עברית. בשעות אחרי הצהריים הם יבצעו חברתית וישתתפו בחוגים ובפעילויות השונות של התיכון. בנוסף לך התלמידים יצאו לטיולים בנגב ברחבי הארץ.

 

התכנית מופעלת על ידי צוות בית הספר התיכון לחינוך סביבתי.

 

מרכזים את התכנית ערן דורון מהמועצה האזורית רמת נגב, וחנה סיון, ממדרשת שדה בוקר.