סיבה "למסיבה" בסביבה

                    טקסים, מסורות ואירועים                                            

            מההווי של תלמידי התיכון לחינוך סביבתי

                        במדרשת בן-גוריון

                      מצגות של לאה עציון  - leah.boker(at)gmail(dot)com                                    

 

                                                                                   

                                                                                                                               מצגת פתיחה

                                                                                                                               "הסביבה, בסביבה ולמען הסביבה"

                                                                                                                                                  (הסיפורים כבדים למדי, סבלנות!)