מגן השר לאיכות הסביבה תשס"ג - 2002 למתנדבים מצטיינים
הפרסים מוענקים לארגונים, עמותות, קבוצות ויחידים שראויים לפרס על פעילותם בתחום איכות הסביבה.
· בית ספר שדה ע"ש יהושוע ונחמה כהן ובית ספר תיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר:
מנימוקי השופטים:

בבית הספר מקיימים חוגים לנערים מעיירות פיתוח , חוגים לנערים בדואים ולנערים דתיים וחילוניים המפנימים את ערכי הסביבה ושמירת הטבע.

חוגי הנוער של בית ספר שדה
חוג נוער לילדי הבדואים
חנש"מ - חוג נוער שומר מסורת
בית הספר התיכון לחינוך סביבתי
בית ספר שדה שדה בוקר
המשרד לאיכות הסביבה
לרשימה המלאה של הזוכים במגן השר לשנת 2002