יום חמישי, יג' באייר תשס"ט, 7.5.2009

10:00 – 10:30  התכנסות, הרשמה, קפה

 

10:30 – 12:30  מושב ראשון: מהותה של החקלאות המדברית הקדומה

פרופ' יהודה קידר – מהי חקלאות מדברית קדומה?

מר אלי אשכנזי – כיצד תפקדה חווה חקלאית קדומה?

מר אבנר גורן – האם היתה לחקלאות הקדומה בנגב משמעות כלכלית?

 

13:15 – 14:00  הפסקת צהריים

 

14:00-16:00 מושב שני: תולדות החקלאות המדברית בנגב

ד"ר עוזי אבנר – ראשית החקלאות המדברית: האלפים ו' – ג'  לפנה"ס בבקעת עובדה

פרופ' הנדריק ברוינסחקלאות קדומה בהר בנגב בתקופת הברזל  ובתקופה הביזנטית – הדמיון והשוני

ד"ר טלי גיני – האם הייתה חקלאות מדברית נבטית?

 

16:30-18:00 סיור (במכוניות פרטיות)  בעקבות הנגר העילי

 

18:00 0 20:00 - ארוחת ערב + הפסקה

 

20:00 – 21:30 מושב שלישי: השפעתם של  שינויי אקלים על החקלאות הקדומה

פרופ' אריה איסר  הקשר בין שינויי האקלים והחקלאות הקדומה בנגב (יוצג על ידי יגאל גרנות)

ד"ר גדעון אבני – החקלאות בנגב בתקופה הביזנטית והמוסלמית הקדומה- תיארוך מחדש

 

 

יום שישי, יד' באייר תשס"ט, 8.5.2009

06:00-09:00  סיור (מכוניות פרטיות) בעקבות החקלאות הקדומה בנגב, בהדרכת אלי אשכנזי ומשתתפי הכנס.

 

09:30-10:00  ארוחת בוקר (במרכז הבינתחומי)

 

10:00 – 12:00 מושב רביעי: חקלאות מדברית בנגב ובמדבר יהודה

ד"ר מוטי היימן – מקורה של  החקלאות המדברית בנגב

ד"ר גדעון הדס – חקלאות קדומה בנווה המדבר של עין גדי

מר אורי מינצקר – החקלאות הבדווית העכשוית והקשר שלה לחקלאות המדברית הקדומה

 

12:00-12:30 הפסקה

 

12:30-14:00  מושב חמישי: חקלאות מדברית באזורים שונים

ד"ר אבי פרבולוצקי – החקלאות הבדווית לתקופותיה – מבט מהר סיני

פרופ' ריכב רובין – חקלאות מדברית קדומה בנגב ובצפון אפריקה

דברי סיכום

טרסות חקלאיות ברמת דיבשון