רשימות בנושא הבדואים - חוברת מספר 35
חוברת זו מכילה הרצאות שהושמעו ביום העיון השלושים וארבעה בנושא הבדווים, שהתקיים ביום א, ל' בשבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003, במדרשת שדה-בוקר.
ימי העיון נערכים מדי שנה לזכרו של יצחקי נצר ז"ל, בן רמת-יוחנן, שנפל בעת מילוי תפקידו ב- 1967. ימי עיון אלה הפכו למסורת במדרשת שדה-בוקר.
משרד החינוך והתרבות ומשפחת נצר, מעניקים חסותם ותמיכתם למפעל זה, יחד עם המרכז למחקרים חברתיים במכון לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין.

עורך: פרופ' גדעון מ. קרסל
עריכה לאינטרנט: חנה סיון
הדפסה: דפנה בניאל