םירושיק ןויעה םוי תינכת תודוא
  םירושיק ןויעה םוי תינכת תודוא
  םירושיק ןויעה םוי תינכת תודוא
  םירושיק ןויעה םוי תינכת תודוא