תכנית יום העיון
09:30 התכנסות בבניין המרכז הבינתחומי במדרשת שדה בוקר
10:00 פתיחה
מר יעקב עיני מנכ"ל מדרשת שדה בוקר
דברים מפי נציג המשפחה
דברים לזכרו של יצחקי נצר ז"ל
הענקת פרס לעבודה המצטיינת
10:30 הרצאות ודיון
מנחה ד"ר יוסקה בן דוד, מכון ירושלים לחקר ישראל
ד"ר ח'ליל אבו-רביעה: השפעת הפוליגמיה על תפקוד המשפחה הבדווית
גב' נג'לאה סולימאני: הפמיניזם בקרב הבדוויים בצפון
ד"ר יוסקה בן דוד: ירוחם – עיר יהודית בדווית
מר אלי עצמון: הצעה להסדר קרקעות בהסכמה בין הבדווים לבין המדינה
12:30-13:00 הפסקה וכיבוד קל
סיור לאיזור רמת חובב בהדרכת מר אלי עצמון ומר אורי מינצקר: הצעה להסדר קרקעות בהסכמה בין הבדווים לבין במדינה – עמדת התושבים.
היציאה לסיור ברכבים פרטיים, בשעה 13:00 מבניין המרכז הבינתחומי.
משתתפים שיזדקקו לעזרה בהסעה מתבקשים לפנות אל חנה סיון, טלפון 08-6532897 (אפשר להשאיר הודעות)
דמי כניסה – 40 ₪ (כוללים כיבוד קל וחוברת הרצאות של יום העיון הקודם)
האוסף הבדווי ע"ש יצחקי נצר ז"ל יהיה פתוח לקהל במשך כל היום.