הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת
  הרזח םירמאמ סקדניא 36 ןויע םוי 37 ןויע םוי תודובע תורחת ןויעה םוי תינכת