תכנית הכנס
(תכנית הכנס אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים)


09:30 התכנסות בבניין המרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר
10:00-10:45 פתיחה
דברי פתיחה, יובל סלע, מנהל בית ספר שדה
דברים לזכרו של יצחקי נצר ז"ל
יעקב עיני, מנכ"ל המדרשה
הענקת פרס לעבודה המצטיינת
דברים בשם המשפחה
דברים לזכרו של שבו ז"ל, חוקר הבדווים בסיני, אורנה גורן
דברים לזכרם של עודה ועיאדה שליבי, ד"ר יוסף בן דוד
10:45-13:00 מושב ראשון, מסורות מתחדשות, יו"ר: ד"ר ח'ליל אבו-רביעה
ד"ר יצחק ביילי, שינויים בקרב הבדווים בארבעים השנים האחרונות
אורי מינצקר , שינויים ותמורות בחברה הבדווית, מקרה שבט הג'אנביב
ד"ר רוני רויטפרב-הנקין, הסיפור והשיר מהשיג לאקדמיה
עו"ד תגריד ג'השאן, האישה הבדווית בין חוקי השבט, חוקי הדת והחוקים האזרחיים
זיו ספקטור, "דור המדבר" – יזמות חברתית צעירה בנגב
13:00-13:30 הפסקה
13:30-15:00 מושב שני, קרקעות ויישובים יו"ר: ד"ר יוסקה בן דוד
סאלח אלאסד, תמורות בערך הקרקע ובשימושיה בקרב הבדווים בנגב
ד"ר אהרון זהר, לאן מועדות פני המועצה האיזורית אבו באסמה?
עו"ד חבצלת יהל – משרד המשפטים,הסדרת קרקעות בנגב
יעקב כץ – השלמת הסדר המקרקעין בנגב והשלכותיו על ההתיישבות הבדווית
דמי כניסה – 50 ₪ (כוללים כיבוד וחוברת ההרצאות של יום העיון הקודם)