תכנית יום העיון

 

 


09:30 התכנסות בבניין המרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר

 

10:00-10:30 דברי פתיחה – אוהד די נור, מנהל בית ספר שדה שדה-בוקר

                     דברים לזכרו של יצחקי נצר ז"ל

                      יעקב עיני, מנכ"ל המדרשה

                      דברים בשם המשפחה

                      דברי אזכרה לראובן אהרוני ז"ל

 

10:30-12:30 מושב ראשון, על נוודים ויושבי קבע בנגב, מנחה: ד"ר יוסף בן דוד

אבנר גורן – בין נוודות, פאסטורליזם ואורבניזציה

יהודה בכר – לקראת מפנה יסודי במדיניות יישוב הבדווים בנגב

ארנון בן ישראל – שיום מקומות בתהליכי העיור של בדווים בנגב

 

12:30-13:00 הפסקה

 

13:00-15:00 מושב שני, היישוב העירוני , מנחה: ד"ר יוסף בן דוד

יוסף בן דוד ופארחאן שלייבי – ביר הדאג' – האם לקראת כישלון?

מוחמד אל-נבארי – שיתוף התושבים בתכנון ובפיתוח היישובים הבדווים

עאטף אבו-עג'אג' – פיתוח תכניות ויזמויות כלכליות בישובי הבדווים בהתאם לצרכי האוכלוסיה

מריה גֶקֶר – השינויים בבית המגורים ובסביבתו מההבט החברתי-אורבני בתהליך המעבר ליישוב קבע

 

15:00 סיום יום העיון              

 

דמי כניסה – 50 ₪ (כוללים כיבוד וחוברת ההרצאות של יום העיון הקודם)

 

האוסף הבדווי ע"ש יצחקי נצר ז"ל יהיה פתוח לקהל במשך כל היום

 

פרטים נוספים:

בית ספר שדה שדה בוקר 08-6532016

אמיר גלילי 08-6532828, חנה סיון 08-6532897

Hannah.boker@gmail.com