הכנס על גשרים וגישורים

יתקיים בימים חמישי-שישי, טו-טז באדר א' תשס"ח,

 21-22 בפברואר 2008 ,

במרכז הבינתחומי "נגב" – מדרשת שדה בוקר

 


תכנית הכנס
הרשמה לכנס
מידע על אפשרויות לינה וארוח