חידות על גשרים

 

פרסים ינתנו לפתרונות נכונים במהלך הכנס


 

איכר חוזר הביתה מהשדה שלו עם זאב, כבשה וכרוב. בדרך הם צריכים לחצות נהר.

ליד גדת הנהר נמצאת סירה שיכולה להכיל שניים מאלה.

איך יעביר האיכר את המטען שלו לצד השני של הנהר

כך שהזאב לא יטרוף את  הכבשה, ושהכבשה לא תאכל את הכרוב?


 

 

שלושה גברים ושני ילדים עומדים על שפת הנר ומבקשים לצולחו.

לרשותם רק סירה אחת היכולה להכיל גבר אחד או שני ילדים.

עזור להם במשימתם.


 

המרחק הרצליה לרמת גן הוא 15 ק"מ.

בשעה 09:30 בבוקר, יצא משה ברגל מהרצליה לרמת גן במהירות של 4 קמ"ש.

למחרת בבוקר, בשעה 11:00, יצא משה בחזרה מרמת גן  להרצליה

והלך במהירות של 5 קמ"ש.

בכל פעם הוא עבר על הגשר הנמצא בדרך ובכל פעם הראה שעונו אותה שעה בדיוק.

מה היתה השעה כאשר עבר על הגשר?


 

  

סירת מנוע שטה נגד הזרם. ברגע היותה מתחת לגשר נשמט ממנה גלגל הצלה,

אך רק לאחר עשר דקות הבחינו באבדה והחלו לרדוף אחריו.

הסירה השיגה את הגלגל בדיוק ברגע היותו מתחת לגשר השני,

הנמצא במרחק של 1,000 מטר מהראשון.

אם מהירותה של הסירה יחסית למים קבועה, מהי מהירותו של הנהר?