הגשרים על נחל צין,
סיור במסגרת כנס על גשרים, 23.2.2008