ה אם האקלים השתגע?
תכנית יום העיון
09:15 -9:45 התכנסות
9:45 -10:00 ברכות
יעקב עיני – מנכ"ל מדרשת שדה-בוקר
ד"ר הניה ברקוביץ – מנהלת השירות המטאורולוגי
10:00 – 11:30 מושב 1: אקלים הנגב - שנים רגילות ואירועים חריגים, יו"ר: פרופ' אברהם זנגביל
פרופ' אברהם זנגביל – המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, מערכות סינופטיות מיוחדות והשפעתן על גשמי הנגב
עמוס פורת – השירות המטאורולוגי, נתוני משקעים בנגב – ממוצעים חריגים
הדס רייזר - החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה , אי הוודאות במשטר הגשמים באגן הים התיכון (למעט חופי צפון אפריקה) (הקש לקריאת התקציר)
13:00-11:30 מושב 2: טכנולוגיות בשירות חיזוי מזג האוויר והאקלים, יו"ר: פרופ' חיים קותיאל
פרופ' ארנון קרניאלי - המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, איתור בצורות ביער יתיר באמצעות חישה מרחוק
ד"ר אילן סתר וד"ר אלכסנדר ספקטורמן- השירות המטאורולוגי, אימות תחזיות במודלים נומריים בדגש על הנגב
דוד גינזבורג- הקרן לנזקי טבע, נזקי טבע בחקלאות - האם יש חדש?
14:00-13:00 הפסקת צהריים
15:30 – 16:00 הפסקת קפה
16:00 -17:30 מושב 4 : האם האקלים השתגע?, יו"ר: עזרא פימנטל
פרופ' משה שחק – המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, השפעת בצורות על מבנה ותפקוד מערכות אקולוגיות מוגבלות מים
פרופ' חיים קותיאל - החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה, NCP תנודת רום אטמוספרית והשלכותיה על משטר המשקעים והטמפרטורות באזורנו (הקש לקריאת תקציר)
יואב אבני, המכון הגיאולוגי, התגברות שטפונות, הוריקנים ובצורות – והשפעתם על האצת תהליכי מידבור ארוכי טווח
עלות השתתפות ביום העיון: 60 ₪ (כולל השתתפות בהרצאות וארוחת צהרים קלה)