האם האקלים השתגע?

הפיח תטיסרבינוא
היפרגואיגל הקלחמה

רקוב-הדש תשרדמ
בגנ ימוחתניבה זכרמה

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
רבדמה רקחל םינוכמה
ןייטשואלב ש"ע
שמש תייגרנאל הקלחמה
תיתביבס הקיזיפו

לארשי תנידמ
יגולורואטמה תורישה
הציבור מוזמן ליום עיון
ביום חמישי, יט' בסיון תשס"ו, 15 ביוני 2006, במרכז הבין-תחומי 'נגב' במדרשת שדה בוקר


תכנית יום העיון
המשך הדיון בנושאי הכנס בפורום "מזג אויר" בתפוז
הזמנה ליום העיון (קובץ pdf.)
פוסטר יום העיון (קובץ pdf.)
מרכז יום העיון: עזרא פימנטל
יועצים אקדמיים: פרופ' אברהם זנגויל, פרופ' ארנון קרניאלי, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
לפרטים נוספים:
עזרא פימנטל: טלפון 050-2050546
דואר אלקטרוני: pimentel@boker.org.il
המרכז הבינתחומי "נגב":
חנה סיון, טלפון 08-6532897 (אפשר להשאיר הודעות)
דואר אלקטרוני: hannah@boker.org.il
פקס: 08-6556287
עלות השתתפות ביום העיון: 60 ₪ (כולל השתתפות בהרצאות וארוחת צהרים קלה)