החינוך הסביבתי בישראל - העשור הרביעי
המרכז הבינתחומי "נגב", מדרשת שדה בוקר,יום ב', ל' בסיון תשס"ט, 22.6.2009
תכנית מידע נוסף קישורים  
תכנית מידע נוסף קישורים  
תכנית מידע נוסף קישורים  
תכנית מידע נוסף קישורים  בית הספר התיכון לחינוך סבביבתי במדרשת שדה בוקר
האתר של מפמ"ר מדעי הסביבה
המשרד להגנת הסביבה
קק"ל
הרשת הירוקה
מרכז השל
35 שנים של פיתוח תכניות לימודים באיכות הסביבה בישראל, אברהם בלום
החברה להגנת הטבע