החינוך הסביבתי בישראל - העשור הרביעי

יום עיון יתקיים ביום שני, ל' בסיון תשס"ט, 22 ביוני 2009

במרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר

יום העיון מתקיים בשיתוף עם:

משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה

המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח המרכז על מדעי הסביבה