התכנית

10:00- 9:30 התכנסות והרשמה
10:10 -10:00 דברי פתיחה
10:10-11:35 מושב ראשון: חינוך סביבתי ולימודי סביבה
יו"ר: ד"ר חנה ויניק – ראש המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך
ישראל וייסנשטרן – מפמ"ר חקלאות ומדעי הסביבה
זיוית לינדר – ראש האגף לחינוך והסברה במשרד להגנת הסביבה
ד"ר בנצי בר-לביא – מנהל אגף החינוך בקק"ל
11:35-12:00 הפסקת קפה
12:00-13:30 מושב שני: מתודולוגיות של חינוך לקיימות
יו"ר: גונן רייכר – מנהל בית הספר התיכון לחינוך סביבתי
פרופ' אורי צולר – אוניברסיטת חיפה
ד"ר שוש קייני – אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' משה שחק –המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון
13:30-14:00:ארוחת צהרים קלה
14:00-15:30 מושב שלישי: חינוך סביבתי בחברה ובקהילה
יו"ר: יעקב עיני – מנכ"ל מדרשת שדה בוקר
גונן רייכר – מנהל ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי בשדה-בוקר
תמר לביא - מכללת סמינר הקיבוצים
יואב דוניץ – מנהל 'הרשת הירוקה', מיסודם של מרכז השל וקרן קרב
פרידה מישראל וייסנשטרן ומעזרא פימנטל הפורשים לגימלאות.
17:00- 15:45 מושב רביעי: אתגרים לעתיד
יו"ר: ד"ר רננה אילן- המשרד להגנת הסביבה –מחוז דרום
פרופ' עמוס דרייפוס – ראש תוכנית .M.Ed בחינוך סביבתי בסמינר הקיבוצים
ד"ר אילון שוורץ – מנכ"ל מרכז השל

ועדת ההיגוי: עזרא פימנטל, חנה סיון,  בצלאל כהן,  גונן רייכר, ישראל וייסנשטרן, ד"ר חנה ויניק, זיוית לינדר

להורדת התכנית בקובץ WORD הקש כאן