כנס ארצי של מורים למדעי הסביבה - לשנת הלימודים תשס"ד
הכנס התקיים במדרשת שדה בוקר בתאריכים 4-5 ביולי 2004
לאתר רשת המורים למדעי הסביבה הכולל את אתר הכנס