יום חמישי – 10.4.2008

 

10:3011:00- התכנסות

 13:00 – 11:00 - מושב ראשון: יציאת מצרים במסורת של הדתות המונותאיסטיות

                           ד"ר עודד ישראלי:  "יציאת מצרים בקבלה היהודית"

                           ד"ר נחם אילן: "יציאת מצרים במסורת המוסלמית"

                           ד"ר מיכאל מאך: "יציאת מצרים, ישוע ופרשנות אבות הכנסיה"

 14:15 – 13:00 – הפסקת צהריים

 15:45 – 14:15 - מושב שני: עדויות חיצוניות למקרא הקשורות ליציאת מצרים

                            פרופ' הנדריק ברוינס: "התפרצות הר הגעש בסנטוריני והקשר האפשרי לארועים של יציאת מצרים"

                            ד"ר דנאל קאהן: "נסיונות החוקרים למצוא את פרעה של יציאת מצרים"

 16:30 – 15:45 – הפסקה.

 18:30 – 16:30 – מושב שלישי: אספקטים מקראיים מיוחדים הקשורים ליציאת מצרים

                             ד"ר נילי ואזנה: " עולים וילידים – תפיסת המוצא של עם ישראל ושל שכניו במקרא"

                            מר גונן רייכר: "מדוע ניתנה התורה במדבר?"

                        הרב יובל שרלו: "הנוסחים השונים של ספור יציאת מצרים במקרא ובמקורות יהודיים אחרים"

 20:00 – 18:30 – הפסקה.

22:00 – 20:00 – הקרנת הסרט התיעודי "פענוח יציאת מצרים"(סרטו של שמחה יעקובוביץ')

 

יום שישי 11.4.2008

 

11:00 – 09:00  - מושב רביעי: תיארוך יציאת מצרים

                             ד"ר יצחק מייטליס: "מתי נכנסו בני ישראל  לא"י?"

                            ד"ר יצחק חזי: "תיארוך יציאת מצרים לפי ליקוי חמה"

                            פרופ' אדם זרטל: "האם נכנסו בני ישראל לא"י כמסופר במקרא?"

 11:30 – 11:00 – הפסקה.

13:30 – 11:30 – מושב חמישי: גאוגרפיה של יציאת מצרים

                            פרופ' דוד פיימן:  "גיאוגרפיה לפי התורה"

                            ד"ר עוזי אבנר: ”היכן הוא הר סיני?"

                            ד"ר אבי ששון: " יציאת מצרים במפות היסטוריות ובהגדות של פסח".