פלישות ביולוגיות במערכות אקולוגיות בישראל
כנס ראשון
הכנס יתקיים במרכז הבינתחומי במדרשת שדה בוקר, ב 17 בינואר 2005
רקע
הגשת תקצירים
דמי רישום
קול קורא
רקע
קצב והיקף התופעה של התפשטות מינים זרים בבתי גידול חדשים גדל לעין שיעור בעשרות השנים האחרונות ולתפועה זו ידועות השלכות שליליות על בריאותו של האדם, על כלכלתו, ועל נושאים הקשורים בשמירת טבע. תופעת הפלישה הביולוגית נחשבת כיום לגורם השני בהכחדת מינים מבין הגורמים הקשורים בפעילותו של האדם, לאחר הרס של בתי גידול בגין שינויים בשימושי הקרקע.

נושא הפלישה הביולוגית נחקר כיום במקומות רבים ברמה המקומית והרגיונאלית. בארץ עוסקים בנושא כמה חוקרים וזו הזדמנות לכנס את כולם במטרה לשמוע ולהשמיע, לעודד מחקרים נוספים ולהעלות את הנושא לסדר היום של הציבור וקובעי המדיניות למטרות שימור טבע ונוף.
הגשת תקצירים
המועד האחרון להגשת תקצירים הוא ה- 31 לאוקטובר 2004.

התקצירים יכללו את שם ההרצאה, שמות המחברים, תקציר (מקסימום 300 מילים), מילות מפתח ודואר אלקטרוני.

את התקצירים יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל:
פרופ' פועה בר (קותיאל), kutiel@bgu.ac.il
עודד כהן, chohenode@bgu.ac.ilתתאפשר הצגה של הנושאים בהרצאה או בפוסטר:
הרצאה: משך הזמן של כל הרצאה 25 דקות. 5 דקות נוספות ינתנו לשאלות
פוסטר: בגודל 90X120 ס"מ
דמי רישום
יקבעו בהמשך, על בסיס ארוחות והסעות מבאר שבע לשדה בוקר