יום העיון השישי לזכרם של יהושע ונחמה כהן
חינוך והדרכה לאור מיתוסים בשנות ה- 2000

ימי העיון לזכר נחמה ויהושע כהן עוסקים מידי שנה בהיבטים השונים של החינוך וההדרכה.
השנה נבחן את הסיפורים, האירועים והמעשים אשר מהם ינקה העשייה החינוכית בעבר ובהווה. נעסוק בשאלה מהו המקום שתפסו המיתוסים בחינוך ובהדרכה בעבר, ומהו מקומם בשיח החינוכי כיום.

צוותי ההדרכה של בתי-ספר שדה כפר עציון ושדה-בוקר, מזמינים צוותי ההדרכה, אנשי ידיעת הארץ, אנשי חינוך ומתעניינים נוספים להשתתף בבחינה מחודשת של ערכים ושאלות בהם אנחנו מתחבטים מדי יום.
יום העיון ייערך בבית ספר שדה כפר עציון, ביום שישי, י"א בשבט (21/1/05)
8:30 התכנסות, קפה ועוגיות
8:45 דברי פתיחה: חמי כהן, ירון רוזנטל
9:00 מושב ראשון:
אריה רוטנברג, בית-ספר שדה כפר עציון: דמותו של יהושע כהן בעיני מדריך צעיר
ד"ר צבי צמרת, מנכ"ל יד בן-צבי: בן גוריון ומיתוסים מיליטריסטיים
ד"ר מולי ברוג: מראש מצדה עד לב הגיטו: המיתוס כהיסטוריה
10:30 הפסקה
10:45 מושב שני:
אריה ברנע, לשעבר מנהל בי"ס דנמרק: פרשת מצדה ומיתוסים בחינוך
חיים גורי: המיתוסים של דור הפלמ"ח
12:15 דיון
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
נגה כהן – 03-6201388, 052-3556370
בית ספר שדה שדה בוקר (יובל) 08-6571776
בית ספר שדה כפר עציון (ירון) 02-9935133