חלוקת משאבי קרקע בנגב
מדרשת שדה בוקר - המרכז בינתחומי לחברה, מדבר וסביבה מזמין את הציבור להשתתף ברב –שיח בנושא
חלוקת משאבי קרקע בנגב
בחודשים האחרונים גבר הדיון הציבורי בנוגע לחלוקת משאבי קרקע בין מועצות אזוריות לבין רשויות מקומיות. נושא זה מעלה את שאלת ה צדק החלוקתי בהיבטים חברתיים- כלכליים –סביבתיים.
המפגש יתקיים ב 23.03.04 , בשעה 18:00, בבניין המרכז הבינתחומי של מדרשת שדה בוקר.
בתכנית:
18:00-18:15 : התכנסות בבניין המרכז הבינתחומי
18:15-18:30 : מר יעקב עיני, מנכ"ל מדרשת שדה בוקר, דברי פתיחה
18:30-19:15 : מר דניאל בן סימון, 'הארץ' מחבר הספר "עסקה אפילה בדרום"
19:15-19:30 : הפסקה
19:30-20:00: מר שמוליק ריפמן, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית רמת נגב
20:00-20:30 : מר מאיר כהן, ראש עיריית דימונה
20:30-21:30 : דיון פתוח בהשתתפות הקהל
לפרטים נוספים נא לפנות לערן דורון, טלפון 08-6532851
הזמנה לכנס (קובץ PDF)