מסעות במדבר
כיצד עבר לפיד טיולי המדבר מראשוני היישוב למטיילי תנועות הנוער, הפלמ"ח ודור המדינה
בכנס זה ננסה לברר כיצד התגבשה מסורת ההליכה במדבר, וכיצד עבר "לפיד הטיולים" מימי ראשית הישוב, לתנועות הנוער, לפלמ"ח ולשורה ארוכה של מסגרות ,פורמאליות ולא פורמאליות, לאחר קום המדינה.


הכנס יתקיים במרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר, בימים חמישי-שישי, 22-23 בספטמבר 2005.
מרכז מקצועי: ד"ר זאב משל
מרכז הכנס: בצלאל כהן, המרכז בינתחומי "נגב"