לפרטים נוספים:

בצלאל כהן , טלפון :  6532084 – 08, פקס' : 6556287 – 08

bezalel.boker@gmail.com

 

חנה סיון , טלפון: 6532897 – 08

hannah.boker@gmail.com