מיכאל זהרי
חתן פרס ישראל במדעי החיים תשי"ד
קורות חייו באתר ויקיפדיה
מיכאל אבן-ארי
חתן פרס ישראל למפעל חיים בחקר המדבר תשמ"ו
על "המדבר המתעורר" מאת מיכאל אבן ארי