הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא
  הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא
  הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא
  הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא
  הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא
  הרזח המשרה םיפתתשמ תינכת תודוא