לפרטים ולברור אפשרויות לינה:
חנה סיון, 08-6532897, hannah@boker.org.il
בצלאל כהן, 050-2050547, bezalel@boker.org.il
פקס: 08-6556286
מירון נומיס: 08-6532955, 050-5838163, mironn@walla.co.il