פרטים ותקשורת

מנהלת אמנותית: אילנה שחף

צוות הפקה: טל גרליץ, בצלאל כהן, חנה סיון, מירון נומיס

  

לפרטים נוספים: shira.bamidbar.office@gmail.com

 

טל גרליץ 077-5144504

בצלאל כהן 08-6599704

חנה סיון 08-6599703