נוסעים ומסעות בנגב
הכנס יעסוק בנוסעים, במטיילים ובמסעות בנגב ב 200 בשנים האחרונות
הכנס יהיה חלק מהארועים המתקיימים לכבוד השקתו של הספר "מטיילים בנגב".

הכנס מופק במשותף על ידי בית ספר שדה שדה בוקר ועל ידי במרכז הבינתחומי "נגב".

לפרטים ולמידע נוסף אפשר לפנות אל:

יובל סלע, מנהל בית ספר שדה שדה בוקר, טלפון 08-6532016, ובדוא"ל yuvals@boker.org.il

בצלאל כהן, במכז הבניתחומי "נגב", טלפון 08-6532084, דוא"ל bezalel@boker.org.il