םירושיק ףסונ עדימ סנכה תינכת סנכה תודוא
  םירושיק ףסונ עדימ סנכה תינכת סנכה תודוא
  םירושיק ףסונ עדימ סנכה תינכת סנכה תודוא
  םירושיק ףסונ עדימ סנכה תינכת סנכה תודוא
  םירושיק ףסונ עדימ סנכה תינכת סנכה תודוא