"כיבושה של ארץ לא נודעת": הצגת הנגב וסיני בכתב העת של הצבא העת'מאני (חרב מג'מועהסי)
ד"ר אייל ג'יניאו
החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, האוניברסיטה העברית בירושלים.
כתב העת העת'מאני "חרב מג'מועהסי" יצא לאור במהלך מלחמת העולם הראשונה על מנת לקרב את חויית המלחמה וזירות הקרב אל ליבותיהם של הקוראים הפוטנציאלים: חיילים ואזרחים. בין הדיווחים השונים בתורכית של החזיתות תופס המרחב של הנגב וסיני מקום נכבד. התיאורים של אזורים מדבריים אלה מאפשרים לנו להבין את אחד הנרטיבים החשובים של שלהי התקופה העת'מאנית: הנרטיב של מודרניזציה ויכולתה הטכנולוגית של המדינה העת'מאנית לכבוש מבחינה צבאית, אך בעיקר מבחינה טכנולוגית, מרחבים שוממים שנותרו עד אז הרחק מהשג ידה של המדינה, כמו גם של הציבילזציה. באמצעות דיווחי מסע, תיאורים אתנוגרפים, תמונות נדירות ומפות מאירות עיניים, הציג כתב העת את הנגב וסיני כאזורים שכוחי אל שקפאו על שמריהם במשך מאות בשנים. כמו כן, הקדיש כתב העת דפים רבים להשגיהם הטכנולוגים של העת'מאנים במדבר, השגים שלדעת העורכים אפשרו לעת'מאנים לטעון לזכות להביא את האזור תחת כנפי התרבות. כדוגמאות ליכולת הטכנולוגית של העת'מאנים, מוצגות שם הערים באר שבע וניצנה כדוגמאות בולטות. יחד עמן ניתן מקום נכבד לכבישים ולמסילות הברזל שאפשרו את הכיבוש של השממה, כך על פי הכתבים של כתב העת.