פינוי הנפגעים במערכת עזה השלישית : יזמה, חדשנות, ארגון ומקצועיות.
פרופ' ערן דולב, אוניברסיטת תל-אביב.
הערכות חיל המשלוח המצרי (EEF) לקראת מערכת עזה השלישית החלה מיד עם כניסתו של גנרל אלנבי לתפקיד מפקד הכוח ביוני 1917. תחילתה בהפקת לקחים כואבת של מערכות עזה הקודמות,
והמשכה ביצירת תכנית התקפית חדשה.

ההערכות המבצעית על היבטיה השונים הינה די מוכרת. ההיבטים הלוגיסטיים השונים של מתקפה
תלת-גייסית, כאשר קיימת התניה בין פעולותיהם של הגייסות השונים – מוכרת פחות. די אם נזכיר
את העובדה שהיה על גורמי ההנדסה והלוגיסטיקה להבטיח אספקתם של מי שתייה לאדם ולבהמה בכמות של חצי מיליון גלוני מים ביממה, מפעל אדירים ממש.

ההערכות הרפואית למערכה המתוכננת מוכרת עוד פחות : מדובר היה בתכנון טיפול ופינוי של
אלפי נפגעים וחולים בכל אחת מגזרות הלחימה. בנוסף לכך היה על התכנית הרפואית לתת מענה גם
לבעיות הרפואיות של אלפי האזרחים המצריים אשר שרתו את הכוחות בתפקידי מנהלה שונים וכן
לבעיותיהם הרפואיות המגוונות של אלפי שבויים תורכיים צפויים.

הפתרונות שנמצאו לפינוי הרפואי בגייסות השונים הלמו את תנאי הזירה ואופי הלחימה : עבור יחידות
הפרשים אשר הסתערו בהפתעה על באר-שבע פותח קרון ניתוח נייד אשר הגיע אל העיר מייד לאחר
כיבושה. עבור הכוחות אשר הבקיעו את החזית התורכית בגזרה המרכזית, נבנה בי"ח שדה שכלל
שלוש יחידות רפואיות וממנו פונו הנפגעים ברכבות אשר תוכננו במיוחד למטרה זו. רכבות פינו את
הנפגעים גם מהמערכה על העיר עזה עצמה.

בסה"כ טופלו ופונו במערכת עזה השלישית למעלה מ 13,000 פצועים וחולים מקרב הכוחות עצמם,
ובנוסף עוד כמה אלפים מקרב האזרחים והשבויים התורכיים. כל זאת במשך כעשרה ימים.

לפי-כך אין זה מפתיע שגנרל אלנבי, אשר היה ידוע כחסכן במילים אשר לא השאיר אחריו כל יומנים
או כתבים, מצא לנכון לציין בסיכום שכתב לאחר כיבוש ירושלים, 15 לדצמבר 1917 :

" כוחות הרפואה התאימו עצמם לכל הנסיבות הקשות והבלתי צפויות, והתוצאה היתה
שתהליך פינוי הפצועים והחולים התבצע בצורה המיטבית ".


יתואר התכנון הרפואי וההכנות בשטח לקראת המערכה עם דגש מיוחד על תכנון וביצוע הפינוי.
יפורטו החידושים הספציפיים של הפעלת הסיוע הרפואי במערכה זו.
הובלת פצועים במדבר (מתוך הספר "עם התורכים אל תעלת סואץ")