מטה הארוע:

     

           

 

יעקב בלפר - מנכ"ל הארוע
עזה רביד רפפורט - סמנכ"ל לוגיסטיקה ופרסום
עזרא פימנטל - מנהל מקצועי
אבי נבון - מנהל מקצועי ורכז מסלולים
 
צוות היגוי:

אבינועם אלון- ק.ק.ל, רינת קדושי - ק.ק.ל,

גלעד גבאי - רשות שמורות הטבע והגנים,

מיכל עוזיהו - הרשות לפיתוח הנגב.
 
מזכירות: עומר רביד.

 

טלפון: 050-7865685/4

 

negev48@gmail.com