מבצע חורב

 

 

 

 

 

 

 

מטרת מבצע חורב הייתה למגר את הצבא המצרי ולגרשו מארץ ישראל. חטיבות פלמ"ח - הנגב והראל, חטיבת שריון 8 וחטיבת גולני נלחמו מול הצבא המצרי ויכלו לו. הצלחת המבצע הביאה את יציאת צבא מצרים מהמלחמה.

המבצע נקרא על שם הר חורב הוא הר סיני. מטרת המבצע הייתה להכריח את המצרים לנהל משא ומתן לשביתת נשק באמצעות חיסול משלטי ביר-עסלוג' וכיבוש עוג'ה אל-חפיר. זאת, כדי ליצור עמדות מיקוח טובות יותר לישראל במהלך משא ומתן זה. המבצע התבסס על פעולות הטעיה באזור רצועות עזה, שגרמו לריכוז כוח מצרי באזור ואפשרו לכוחות ישראליים לחדור לחצי האי סיני עד לאזור אַבּוּ עָגֵילָה. במבצע זה הייתה פעילות אווירית רבה של מטוסים ישראליים וכן פעילות של חיל הים בהפגזת רצועת עזה מן הים. הצלחתה של ישראל בגזרה זו הביאה להתערבות מצד ארצות הברית ובריטניה, והן לחצו על נסיגה מסיני.

 

תכנית הארוע
מפת שיחזור מבצע חורב