מבצע לוט-עין גדי

 

 

 

 

 

 

 

מבצע לוט היה מבצע במלחמת העצמאות שמטרתו חידוש הקשר היבשתי עם סדום.

ב-23 בנובמבר 1948 יצאו סיירי חטיבת הנגב וכבשו את משטרת כורנוב ללא קרב. ב-25 בנובמבר יצאה שיירה שנייה ,אשר ירדה דרך מעלה עקרבים לערבה. משטרת עין חוסוב נתפסה גם היא ללא קרב. לאחר מכן המשיכה השיירה דרך נחל אמציה לסדום וחידשה את הקשר עם אנשי סדום, שהיו נצורים מזה ששה חודשים.

 

 

תכנית הארוע
מפת שיחזור מבצע לוט-עין גדי