מפת הארוע:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבצע יואב

מבצע לוט - עין גדי

מבצע חורב, חטיבה 8

מבצע חורב, חטיבת הנגב

מבצע עובדה, חטיבת גולני - נדחה ויתקיים במועד אחר

מבצע עובדה, חטיבת הנגב - נדחה ויתקיים במועד אחר