60 שנה למדינת ישראל        אירוע מרכזי בנגב 

 'נגב 48' 

שחזור מבצעי שחרור הנגב
במלחמת העצמאות

 

חוה"מ סוכות ט"ז-י"ח תשרי תשס"ט

15-16 באוקטובר 2008