60 שנה למדינת ישראל    אירוע מרכזי בנגב 

 'נגב 48'