הדרכה
פעילות מקוונת תתקיים באתר ביום רביעי, 2612 ביוני 2003 בין השעות 08:30-12:00

קשר עם צוות המרכז לפיתוח תכניות חינוכיות:
בפורום
בדואר אלקטרוני
בטלפון (אל חנה סיון) 08-6532897