מדרשת שדה בוקר, המרכז הבינתחומי "נגב"
קול קורא למחקר על החינוך הסביבתי במדרשת שדה בוקר
מדרשת שדה בוקר מחלוצות החינוך הסביבתי בארץ מאז הקמתה ב-1963. המדרשה מפעילה מערך של מוסדות חינוך הכולל, בין השאר,בי"ס תיכון ארצי לחינוך סביבתי, בי"ס יסודי ממלכתי, בית ספר שדה, מרכז בין תחומי ללימודי נגב ומדבר, מרכז תקשוב חינוכי, יחידה לפיתוח תוכניות חינוכיות בחינוך סביבתי,ומכינה קדם צבאית למנהיגות צעירה בנגב.

מדרשת שדה בוקר מזמינה סטודנטים/ יות לתואר מוסמך להגיש הצעות מחקר על החינוך הסביבתי במדרשת שדה בוקר, בהיבטיו שונים.נושאים מוצעים:
תהליכים, מגמות והשפעות של טיילות ולימודי שדה על תחום החינוך הסביבתי.
תמונת מצב עכשווית על תוכניות החינוך הסביבתי בבתי ספר תיכוניים בארץ ובמדרשת שדה בוקר.
מעורבות בוגרי החינוך הסביבתי במדרשת שדה בוקר בתחום הסביבתי בארץ.
אפיון תוכניות התערבות בבתי ספר יסודיים בארץ ובמדרשת שדה בוקר.
קשרי גומלין בין קהילת התושבים המקומית ובין החינוך הסביבתי.
השפעות רשתות מורים מתוקשבות על התפתחות החינוך הסביבתי בארץ.
שינויים בתפיסות ועמדות של תלמידי מוסדות החינוך במדרשת שדה בוקר במשך השנים.
ניתן להציע הצעות שאינן רשומות ברשימה הנ"ל והקשורות לפעילותה של מדרשת שדה בוקר בתחום החינוך הסביבתי.