עננות
העננות היא גורם אקלימי חשוב ביותר הן בקנה מידה מקומי והן בקנה מידה גדול יותר. כמות העננים וצורתם מספקים מידע על התפלגות הטמפרטורה והלחות בכיוון האנכי ועל תהליכי היווצרות הגשם. כיסוי העננים משנה את מאזן הקרינה על פני כדור הארץ. בקיץ נקיים שמי הנגב כמעט לחלוטין מעננים. העננות המועטה הקיימת היא של עננים נמוכים, והיא מתפתחת בעיקר בשעות הלילה והבוקר בקרבת החוף ולפעמים מגיעה עדלמעלה הרי-הנגב. לעיתים נדירות בלבד היא מגיעה עד למורדות המזרחיים או הדרומיים שלהם. גם בחורף יש מעט עננים, בגלל ריחוקו ממסלולי הציקלונים הים-תיכוניים. במשך כל השנה ההסתברות לעננות מלאה הולכת וקטנה עם ההדרמה ובמקביל הולכת וגדלה ההסתברות לשמים בהירים.

מתוך הגרפים ניתן לראות עוד שעננות החורף מרובה בשעות היום יותר מבשעות הלילה. עובדה זו בולטת באזורים המרוחקים מהחוף. ככל שמתקרבים ההבדלים היממתיים קטנים יותר. בדיאגרמת העמודות שבמפת העננות מוצגת ההסתברות לשמים בהירים בממוצע יממתי בארבע עונות השנה המוגדרות לצורך העיניין: חורף - דצמבר-מרץ, אביב - אפריל-מאי, קיץ - יוני-ספטמבר וסתיו - אוקטובר-נובמבר. דיאגרמות אלה מראות הסתברות גבוהה לשמים בהירים בקיץ ונמוכה בחורף. ההסתברות הולכת וגדלה ככל שמדרימים לאילת. באביב ובסתיו ההסתברות לשמים בהירים כמעט שווה בכל האזורים.

מפת עננות
גרף עננות